Wie zijn we?

 

Jeugddienst Globelink is een landelijke jeugddienst die samen met jongeren in de vrije tijd projecten op poten zet vanuit een mondiale, duurzame invalshoek. 

 

ONZE MISSIE

Jeugddienst Globelink streeft naar een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld door het ontwikkelen van competenties bij jongeren, die hen in staat stellen om zelf duurzame keuzes te maken.

Onze Visie

Vertrekken vanuit de kracht van jongeren en inzetten op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling is onze bijdrage in het realiseren van een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld. Jeugddienst Globelink kijkt met een positieve en genuanceerde blik naar de toekomst en de wereld.

Jongeren zijn onze belangrijkste partners en dragen verantwoordelijkheid in het beleid en de werking van jeugddienst Globelink. Hun mening is belangrijk en doet er toe. We waarderen en respecteren hun eigenheid.

Jongeren hebben de kracht om mee te bouwen aan de democratische samenleving. Ze nemen hun plaats in het algemene maatschappelijke debat in en engageren zich voor noordzuidthema’s. Jeugddienst Globelink daagt jongeren uit zich te verdiepen in maatschappelijke thema’s (met een mondiale invalshoek) en zich hierover uit te spreken. Jongeren zijn in staat over elk thema hun mening te formuleren.

Jeugddienst Globelink kiest resoluut voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Dit betekent dat we ons richten op het ontwikkelen van competenties om duurzame keuzes te maken die rekening houden met een impact nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders in de wereld.

Voor jeugddienst Globelink gaat het over HOE te denken (en richten we ons niet op het WAT te denken). Kennis (het hoofd), actiegerichtheid (de handen) en waardeontwikkeling (het hart) spelen een fundamentele rol in onze werking en onze educatie.

© 2018 by Globelink